Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Zlatá Felberova medaile pro Romana Kouckého

Romanu Kouckému, vedoucímu Kanceláře metropolitního plánu na IPR Praha, byla 20. listopadu 2018 na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli udělena Felberova medaile I. stupně. Medaile je udělována osobnostem, které prokázaly zásluhy o rozvoj univerzity. Významné akademické ocenění získal Roman Koucký za svou tvůrčí a pedagogickou činnost na fakultě architektury, společenskou angažovanost a veřejné působení. V rámci těchto neúnavných aktivit ovlivnil formování obecného názoru na řadu odborných otázek.

Medaile byla navržena děkanem FA ČVUT Ladislavem Lábusem z několika důvodů. Roman Koucký výrazně přispěl k porevolučnímu vývoji na fakultě architektury ČVUT, především svou schopností propojit pedagogické působení s činností tvůrčího architekta. Jeho osobitý přístup profiloval celou jednu generaci absolventů fakulty.

Dále je mimořádně hodnocen Kouckého přínos v oblasti navrhování mostních konstrukcí. Dokázal spojit inženýrskou konstrukční logiku s výrazným tvůrčím cítěním a jeho díla se dočkala řady ocenění, a to i v mezinárodním měřítku.

V širším celospolečenském dosahu je nepřehlédnutelný Kouckého podíl na utváření domácího urbanistického myšlení v oblasti teorie i prostřednictvím projednaných územních plánů. Jeho angažmá bylo v posledních letech završeno založením Kanceláře metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje Prahy a monumentální prací na novém územním plánu hlavního města Prahy, Metropolitním plánu.

Standard architektonické produkce, na které se Roman Koucký spolu se svým týmem podílel, je setrvale a mimořádně vysoký. To potvrzují i ceny, které získal v průběhu více jak třiceti let svého působení na české architektonické scéně.

Redakčně kráceno a upraveno z nominace děkana fakulty architektury ČVUT.

 

Pic