Ipr_logo2
Mpp2


Koncept odůvodnění

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Po více než roční práci s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že spolupráce probíhá úspěšně. První část „konceptu odůvodnění“ jsme představili 4. 4. 2014 ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevřely diskusi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V září 2014 byl koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy označeny jako „nové“) a dále bude doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona.

Seminář pro městské části: Rekapitulace sběru dat od MČ

1/ Lokalita jako základní jednotka plánu

2/ Funkční pojetí plánu - vybavenost města, dostupnost parků

3/ Strukturální analýza, principy regulace, krycí listy lokality

4/ Řád a chaos, případová studie Dejvice

Duch plánu / Spirit of the Plan (english version)

 

Úvod do Metropolitního plánu

 

1/ Pravidlo o nepřekročitelnosti první čáry


2/ Pravidla pro vymezení krásných veřejných prostranství

 

3/ Pravidla pro stanovení výškové kompozice města

 

4/ Pravidla pro účelné načasování jednotlivých kroků