Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Po šesti letech intenzivních prací vstoupil budoucí územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán) do své další klíčové fáze. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (projektant) předal v polovině dubna 2018 návrh Metropolitního plánu včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pořizovateli (Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy) k projednání dle § 50 stavebního zákona. Pořizovatel dokumentaci přijal, zveřejnil a následně proběhlo tzv. Společné jednání o návrhu Metropolitního plánu.

Do konce července 2018 pak následovala doba pro podávání připomínek a nyní jsou všechna uplatněná vyjádření vypořádávána pořizovatelem na MHMP a návrh Metropolitního plánu bude v souladu s výsledky Společného jednání upraven. Metropolitní plán je nyní v období, které je nejočekávanější ze strany veřejnosti, IPR proto poskytuje městským částem, zastupitelům, úředníkům, novinářům, občanům a všem, které zajímá plán i budoucnost Prahy, informační servis.

Vernisáž