Title-2017

Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán)

Návrh dokumentace zpracovaný na základě Zadáním Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/6 dne 19. 9. 2013, byl pořizovatelem zveřejněn pro jednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Od 16. 4. 2018 je dokumentace vystavena na magistrátním webu www.praha.eu v Sekci plánování města.

S procesními dotazy se prosím obracejte na pořizovatele, Odbor územního rozvoje (ÚZR MHMP), veškeré věcné dotazy rádi zodpovíme v průběhu vystavení Metropolitního plánu v CAMPu od 27. 4. 2018.

Připravujeme pro vás aktualizaci tohoto webu, na kterém bude návrh dokumentace zveřejněn koncem dubna 2018.