Title-2017
návrh ke zpracování VVURÚ

Verze 3.3 Metropolitního plánu byla v ucelené struktuře odevzdána Pořizovateli ke kontrole dne 29.9.2017.
Verze 3.3 obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou část odůvodnění doplněnou ilustracemi.


Závazná část

Textová část závazné části

Přílohy textové části

Výkresy závazné části

Verze 2.2 Metropolitního plánu byla v ucelené struktuře odevzdána Pořizovateli ke kontrole dne 31.5.2016.
Verze 2.2.  obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou část odůvodnění doplněnou ilustracemi.


Závazná část

Textová část závazné části

Přílohy textové části

Výkresy závazné části

Dne 29.2.2016 byla odevzdána Pořizovateli textová část závazné čísti a odůvodnění Metropolitního plánu (návrh ke kontrole) ve verzi 2.0, 31.3.2016 byly doplněny grafické části plánu.Závazná část

Textová část závazné části

Přílohy textové části

Výkresy závazné části

Verze 1.1. Metropolitního plánu (návrh ke kontrole) byla odevzdána Pořizovateli 22.1.2016.
Obsahuje textovou část výroku a odůvodnění a je bez grafických částí.První verze Metropolitního plánu (návrh ke kontrole) byla v ucelené struktuře odevzdána Pořizovateli ke kontrole dne 30.11.2015 pod číslem 1.0.
Verze 1.0  obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou část odůvodnění doplněnou ilustracemi.Závazná část

Textová část závazné části

Přílohy textové části

Výkresy závazné části

Odůvodnění

Textová část odůvodnění

Výkresy odůvodnění

Přílohy textové části