Aktuální témata - články na plan.iprpraha.cz http://plan.iprpraha.cz/ 2018-07-11T15:03:00Z en Harmonogram společného jednání MPP http://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/758/harmonogram-spolecneho-jednani-mpp 758Harmonogram společného jednání MPP 2018-04-16T13:58:00Z Kdo je kdo v přípravě Metropolitního plánu http://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/759/kdo-je-kdo-v-priprave-metropolitniho-planu <p>Příprava Metropolitního plánu je složitý proces, který vyžaduje účast několika orgánů státní správy, které plní přesně vymezené role. Proces přípravy MPP ovlivňuje politická reprezentace (zadavatel), architekti a urbanisté (projektant) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např. památkáři), městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost.</p> 759Kdo je kdo v přípravě Metropolitního plánu 2018-04-23T13:59:00Z Návrh Metropolitního plánu je připraven http://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/761/navrh-metropolitniho-planu-je-pripraven 761Návrh Metropolitního plánu je připraven 2018-04-03T13:46:00Z Prezentace Romana Kouckého ze Společného jednání http://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/769/prezentace-romana-kouckeho-ze-spolecneho-jednani <p><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&amp;v=-5PsWlR-f2E">https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&amp;v=-5PsWlR-f2E</a></p> 769Prezentace Romana Kouckého ze Společného jednání 2018-07-11T15:03:00Z