Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona
 • Web_mpp_ff 25.01.2019 |

  Veduty pro prezidenta Gaucka

  Petr Hlaváček, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje a současný 1. náměstek primátora hlavního města Prahy, se při reprezentaci města setkal v Praze s bývalým německým prezidentem Joachimem Gauckem. Při společné večeři mu věnoval knihu Pražské veduty z dílny Kanceláře metropolitního plánu IPR.


 • Pic_2 21.01.2019 |

  Česká cena za architekturu, výjimečný počin

  Romanu Kouckému a týmu Kanceláře metropolitního plánu se dostalo mimořádného ohodnocení jejich práce.  Na galavečeru České ceny za architekturu, který se odehrál 19. listopadu 2018 ve Fóru Karlín, byla cena za výjimečný počin udělena Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Společně ji získal Roman Koucký a tým Kanceláře metropolitního plánu za hledání nové cesty v územním plánování a otevírání diskursu nad smyslem územního plánování a také CAMP (Centrum architektury a městského plánování) za novátorský přístup v propagaci architektury.

 • Pic 21.01.2019 |

  Zlatá Felberova medaile pro Romana Kouckého

  Romanu Kouckému, vedoucímu Kanceláře metropolitního plánu na IPR Praha, byla 20. listopadu 2018 na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli udělena Felberova medaile I. stupně. Medaile je udělována osobnostem, které prokázaly zásluhy o rozvoj univerzity. Významné akademické ocenění získal Roman Koucký za svou tvůrčí a pedagogickou činnost na fakultě architektury, společenskou angažovanost a veřejné působení. V rámci těchto neúnavných aktivit ovlivnil formování obecného názoru na řadu odborných otázek.

 • R0005 16.04.2018 |

  Model výškové regulace města

  Institut plánování a rozvoje má nový model výškového uspořádání Prahy, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu. Výšková regulace je součástí návrhu Metropolitního plánu a její model zhmotňuje obraz celkové kompozice města. Desetinásobně převýšený model v měřítku 1 : 25 000 zobrazuje terén a stávající i navrženou zástavbu. Je zpracován pomocí 3D tisku a pomáhá v pochopení toho, jak výšková regulace Metropolitního plánu funguje.

 • Esri_konference_koucky 16.04.2018 |

  Přednášky zástupců IPR na konferenci GIS Esri

  Metropolitní plán reprezentoval 7. a 8. listopadu 2018 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhla v Kongresovém centru Praha.


  Součástí konference byla i souběžná výstava. Na stánku IPR byl poprvé k vidění model výškové regulace, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu na IPR.

 • Model_square 16.04.2018 |

  Konference GIS Esri v ČR

  Metropolitní plán bude 7. a 8. listopadu 2018 reprezentovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhne v Kongresovém centru Praha.

 • 06_ctverec_small 15.04.2018 |

  Pražské veduty / jak se dívat na (historickou) městskou krajinu

  „Kniha Pražské veduty má čtenáře provést způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Pomocí vedut je pak možné číst kompozici města. V závěru kniha naznačuje, jak by tato kompozice mohla být doplněna v 21. století,“ říká hlavní autor knihy Pražské veduty a zároveň šéf zpracovatelského týmu Metropolitního plánu, architekt Roman Koucký.


  Knihu vydává Institut plánování a rozvoje Praha jako svůj příspěvek k odborné debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou.

 • Titulek_temata_teze 16.01.2018 |

  Metropolitní plán – teze

  Preambule odůvodnění Metropolitního plánu:
  V Metropolitním plánu je Praha chápána jako:  • město tvořící celek se širší metropolitní oblastí, město sebevědomé, schopné konkurovat městům srovnatelným;

  • hlavní město České republiky, reprezentativní, kulturní, prosperující a proto živé;

  • město v krásné krajině, příjemné místo pro plnohodnotný a kvalitní život všech generací;

  • město, do kterého se budou všichni jeho obyvatelé i návštěvníci rádi vracet.

 • Ob 16.01.2018 |

  Jak šel čas s Metropolitním plánem

  Metropolitní plán je, zejména vzhledem ke složitosti současného legislativního prostředí ČR a velikosti i rozmanitosti Prahy, stále ještě nejrychleji připravovaným zcela novým územním plánem za celou dobu historie města.

 • Titulka_temata_obsah_planu 11.01.2018 |

  Obsah plánu

  Jakýkoliv územní plán, spolu s dalšími strategickými dokumenty, může nabídnout na otázku rozvoje města jen částečnou odpověď. Metropolitní plán umožňuje rozvoj Prahy směrem k větší konkurenceschopnosti a současně podporuje ochranu historického dědictví. Plán nic neřídí a nenařizuje. To je věc samosprávy, vedení města a městských částí. Územní plán vytyčuje hrací plochu, není sám o sobě návodem, jak zaručit úspěch a prosperitu města, ani jak zvýšit kvalitu života v něm.

 • Titulka_mpp_formaplanu_01 11.01.2018 |

  Forma plánu

  Odevzdaný návrh Metropolitního plánu se fyzicky skládá ze závazné části a odůvodnění, které se dále člení na textovou a grafickou část.
  Grafická část závazné části se skládá z hlavního výkresu, výkresu infrastruktury, výkresu základního členění území a výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Ty doplňují tři schémata: schéma metropolitních priorit, schéma formálních rozvojů města a krajiny a schéma výškové regulace. Další tři velké výkresy jsou součástí odůvodnění plánu. Jde o úctyhodný balík dokumentace. Protože Praha má 496 km2 a plán je podle zadání zpracován v měřítku 1:10 000, v reálu má plocha všech 113 m2!