Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona
 • R0005 16.04.2018 |

  Model výškové regulace města

  Institut plánování a rozvoje má nový model výškového uspořádání Prahy, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu. Výšková regulace je součástí návrhu Metropolitního plánu a její model zhmotňuje obraz celkové kompozice města. Desetinásobně převýšený model v měřítku 1 : 25 000 zobrazuje terén a stávající i navrženou zástavbu. Je zpracován pomocí 3D tisku a pomáhá v pochopení toho, jak výšková regulace Metropolitního plánu funguje.

 • Esri_konference_koucky 16.04.2018 |

  Přednášky zástupců IPR na konferenci GIS Esri

  Metropolitní plán reprezentoval 7. a 8. listopadu 2018 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhla v Kongresovém centru Praha.


  Součástí konference byla i souběžná výstava. Na stánku IPR byl poprvé k vidění model výškové regulace, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu na IPR.

 • Model_square 16.04.2018 |

  Konference GIS Esri v ČR

  Metropolitní plán bude 7. a 8. listopadu 2018 reprezentovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhne v Kongresovém centru Praha.

 • 06_ctverec_small 15.04.2018 |

  Pražské veduty / jak se dívat na (historickou) městskou krajinu

  „Kniha Pražské veduty má čtenáře provést způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Pomocí vedut je pak možné číst kompozici města. V závěru kniha naznačuje, jak by tato kompozice mohla být doplněna v 21. století,“ říká hlavní autor knihy Pražské veduty a zároveň šéf zpracovatelského týmu Metropolitního plánu, architekt Roman Koucký.


  Knihu vydává Institut plánování a rozvoje Praha jako svůj příspěvek k odborné debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou.

 • Titulek_temata_teze 16.01.2018 |

  Metropolitní plán – teze

  Preambule odůvodnění Metropolitního plánu:
  V Metropolitním plánu je Praha chápána jako:  • město tvořící celek se širší metropolitní oblastí, město sebevědomé, schopné konkurovat městům srovnatelným;

  • hlavní město České republiky, reprezentativní, kulturní, prosperující a proto živé;

  • město v krásné krajině, příjemné místo pro plnohodnotný a kvalitní život všech generací;

  • město, do kterého se budou všichni jeho obyvatelé i návštěvníci rádi vracet.

 • Ob 16.01.2018 |

  Jak šel čas s Metropolitním plánem

  Metropolitní plán je, zejména vzhledem ke složitosti současného legislativního prostředí ČR a velikosti i rozmanitosti Prahy, stále ještě nejrychleji připravovaným zcela novým územním plánem za celou dobu historie města.

 • Titulka_temata_obsah_planu 11.01.2018 |

  Obsah plánu

  Jakýkoliv územní plán, spolu s dalšími strategickými dokumenty, může nabídnout na otázku rozvoje města jen částečnou odpověď. Metropolitní plán umožňuje rozvoj Prahy směrem k větší konkurenceschopnosti a současně podporuje ochranu historického dědictví. Plán nic neřídí a nenařizuje. To je věc samosprávy, vedení města a městských částí. Územní plán vytyčuje hrací plochu, není sám o sobě návodem, jak zaručit úspěch a prosperitu města, ani jak zvýšit kvalitu života v něm.

 • Titulka_mpp_formaplanu_01 11.01.2018 |

  Forma plánu

  Odevzdaný návrh Metropolitního plánu se fyzicky skládá ze závazné části a odůvodnění, které se dále člení na textovou a grafickou část.
  Grafická část závazné části se skládá z hlavního výkresu, výkresu infrastruktury, výkresu základního členění území a výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Ty doplňují tři schémata: schéma metropolitních priorit, schéma formálních rozvojů města a krajiny a schéma výškové regulace. Další tři velké výkresy jsou součástí odůvodnění plánu. Jde o úctyhodný balík dokumentace. Protože Praha má 496 km2 a plán je podle zadání zpracován v měřítku 1:10 000, v reálu má plocha všech 113 m2!