Title-2017
návrh ke zpracování VVURÚ

Zde zveřejněná verze návrhu plánu je aktuální verzí označenou jako 3.3 a odevzdanou pořizovateli (MHMP) ke kontrole. Verze 3.3 v tuto chvíli prochází posouzením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Ke zveřejnění finální verze návrhu plánu (na základě posouzení lze v návrhu opravit nepřesnosti) dojde s dostatečným předstihem před počátkem společného jednání.

Levým tlačítkem myši otevřete "Informace o lokalitě" včetně možnosti stažení tzv. krycího listu lokality. Pro stažení je potřeba mít v prohlížeči povolena vyskakovací okna.

Fullscreen