Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Přednášky zástupců IPR na konferenci GIS Esri

Metropolitní plán reprezentoval 7. a 8. listopadu 2018 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhla v Kongresovém centru Praha.


Součástí konference byla i souběžná výstava. Na stánku IPR byl poprvé k vidění model výškové regulace, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu na IPR.

Mezi hlavními řečníky prvního dne konference vystoupil za IPR Roman Koucký. Hovořil o klíčových principech Metropolitního plánu a jeho digitálního pojetí. Představil dva hlavní pilíře Metropolitního plánu, pojímaného jako plán struktury města: „Lokalita a její charakter“ a „Třetí rozměr města“. Metropolitní plán byl uveden v souvislostech dlouholetého výzkumu nazvaného zpětně „Cesta k plánu“.

Přednáška zde https://www.youtube.com/watch?v=v38EM89-ojk&feature=youtu.be

Druhým zástupcem IPR na konferenci byla v bloku státní správy Annamária Bohuniczky, která promluvila o propojení architektonické práce a datových analýz při tvorbě digitálního plánu. Při práci na Metropolitním plánu bylo snahou najít pro Prahu unikátní řešení, které propojuje metodiku strukturálního plánování a bohaté datové podklady IPR. Vznikl plán, který zužitkoval zkušenosti obou týmů a propojil pohled dvou profesí v synergický celek. V budoucnu pak bude možné plánovat rozsáhlá území efektivněji.

Přednáška https://www.youtube.com/watch?v=HcGKgrZHZmA&feature=youtu.be

 

Esri_konference_koucky