Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Model výškové regulace města

Institut plánování a rozvoje má nový model výškového uspořádání Prahy, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu. Výšková regulace je součástí návrhu Metropolitního plánu a její model zhmotňuje obraz celkové kompozice města. Desetinásobně převýšený model v měřítku 1 : 25 000 zobrazuje terén a stávající i navrženou zástavbu. Je zpracován pomocí 3D tisku a pomáhá v pochopení toho, jak výšková regulace Metropolitního plánu funguje.

Metropolitní plán je důsledně založen na vrstvení informací a tím také regulací. Veškeré informace jsou uspořádány do datového modelu. Výšková regulace je zpracovaná pro celé zastavitelné území Prahy abstraktním způsobem ve čtvercích 100 x 100 metrů. Umožňuje čtení celkové kompozice města a kvantifikuje pojem „krásné město“.

 

R0005