Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Pražské veduty / jak se dívat na (historickou) městskou krajinu

„Kniha Pražské veduty má čtenáře provést způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Pomocí vedut je pak možné číst kompozici města. V závěru kniha naznačuje, jak by tato kompozice mohla být doplněna v 21. století,“ říká hlavní autor knihy Pražské veduty a zároveň šéf zpracovatelského týmu Metropolitního plánu, architekt Roman Koucký.


Knihu vydává Institut plánování a rozvoje Praha jako svůj příspěvek k odborné debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou.

Kniha je strukturována do 3 kapitol a 4 obrazových exkurzů. Text první kapitoly „Praha 25 let na seznamu UNESCO“ pojednává o vrstvené a rozmanité kompozici města „od středověku až dodnes“, která je důvodem zapsání Prahy na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Druhá kapitola s názvem „Historická městská krajina“ se zabývá tím, jak lze „přečíst“ dnešní metropoli na základě pochopení principů, které kompozici města od jeho založení spoluutvářely. Publikaci uzavírá stěžejní kapitola „Třetí rozměr města“, popisující proměnu pražské historické městské krajiny s důrazem na vertikální rozměr pražské zástavby, který se proměňoval zejména v bouřlivém 20. století. Jsou zde publikovány také „Veduty k doplnění“, tvořící součást nového návrhu Metropolitního plánu.

Následují čtyři obrazové exkursy, v nichž najdeme kromě výběru dávnějších historických pražských vedut ze sbírek Muzea hl. m. Prahy také příklady architektonických návrhů doplňování města v dvacátém století z Archivu IPR Praha. Stěžejní obsah knihy tvoří unikátní soubor panoramatických vedut fotografky Ester Havlové, který vznikl v rámci příprav nově koncipovaného územního plánu pro Prahu. Tento soubor fotografií, současně s obsáhlým popisem regulace výšek jak je stanoven v Metropolitním plánu, nastiňuje možnosti dalšího rozvíjení kompozice Prahy. O jedinečný grafický účinek knihy se postarala Kateřina Koňata Dolejšová .

Publikaci je možno zakoupit v knihkupectví přímo v sídle v IPR v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Knihu vydal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy u příležitosti 25. výročí zápisu historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a zároveň u příležitosti 5. výročí založení Kanceláře metropolitního plánu.

Pro texty a ilustrace byly použity materiály z výzkumu Kanceláře metropolitního plánu souborně publikované v knize Metropolitní plán, koncept odůvodnění 2014, doplněné rozsáhlým novým výzkumem včetně formulací metodologických východisek, týkajících se definování výškové kompozice města.

Recenze:

Kniha Pražské veduty ve vysoce faktograficky a ideově nasyceném textu výstižně představuje výsledky dlouhodobého výzkumu, který byl realizován v týmu vedeném Romanem Kouckým. Umožňuje nahlédnout problematiku historie Prahy a jejích perspektiv v mezinárodním měřítku.
Obrazový „doprovod“ je nejen, jak bylo možné očekávat“ instruktivní, ale bez nadsázky strhující, mimo jiné upoutá sada fotografií vedut z ateliéru Ester Havlové.
Oldřich Ševčík, filosof, pedagog, teoretik architektury na Ústavu historie a teorie architektury FA ČVUT, publikováno časopis Stavba

Autory pod vedením architekta Romana Kouckého více než minulost zajímá budoucnost hlavního města. Kniha je tak úvahou o vertikalitě města, respektive o tom, která městská panoramata chránit a která naopak dotvořit další výstavbou.
Petr Zídek, český historik a novinář, Lidové noviny

Publikace Pražské veduty se zaměřuje mimořádně kvalitním způsobem na jedno z klíčových témat plánování měst. Jaký je význam městských panoramat a dálkových pohledů pro město? Jak jsou vnímány a „zažívány“ obyvateli měst? Nejzávažnější výzvou současného rozvoje měst je smíření dvou přístupů, ochrany a rozvoje. Nepochybně se kniha Pražské veduty etabluje v rámci pražského prostředí jako určující pro budoucí posuzování toho, do jaké míry rozsah budoucích projektů ovlivní účinek panoramatu Prahy.
Rudolf Zunke, urbanista a architekt, koordinátor památkové ochrany UNESCO Magistrát Vídně

 

06_ctverec_small