Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Forma plánu

Odevzdaný návrh Metropolitního plánu se fyzicky skládá ze závazné části a odůvodnění, které se dále člení na textovou a grafickou část.
Grafická část závazné části se skládá z hlavního výkresu, výkresu infrastruktury, výkresu základního členění území a výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Ty doplňují tři schémata: schéma metropolitních priorit, schéma formálních rozvojů města a krajiny a schéma výškové regulace. Další tři velké výkresy jsou součástí odůvodnění plánu. Jde o úctyhodný balík dokumentace. Protože Praha má 496 km2 a plán je podle zadání zpracován v měřítku 1:10 000, v reálu má plocha všech 113 m2!

Textová část má se všemi částmi, přílohami, ilustracemi a krycími listy, a to v závazné části i odůvodnění, celkem 5390 stran. Odevzdaný návrh Metropolitního plánu tvoří 6 krabic s výkresy a šanony o celkových rozměrech 31x31x105 cm a hmotnosti 38 kg.

To ale neznamená, že plán je nezvládnutelně obsáhlý. V dokumentaci je zaveden přehledný systém a odpovídající webová aplikace umožní všem zájemcům o plán bezproblémovou orientaci a čtení plánu.

 

Titulka_mpp_formaplanu_01