Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Metropolitní plán – teze

Preambule odůvodnění Metropolitního plánu:
V Metropolitním plánu je Praha chápána jako:  • město tvořící celek se širší metropolitní oblastí, město sebevědomé, schopné konkurovat městům srovnatelným;

  • hlavní město České republiky, reprezentativní, kulturní, prosperující a proto živé;

  • město v krásné krajině, příjemné místo pro plnohodnotný a kvalitní život všech generací;

  • město, do kterého se budou všichni jeho obyvatelé i návštěvníci rádi vracet.

Vyváženost
Metropolitní plán definuje vyvážený pohled na celé území Prahy, na její strukturu i infrastrukturu, na město i krajinu a to v širších souvislostech. Je koncipovaný jako vyvážený pro všechny obyvatele i návštěvníky.

Flexibilita
Metropolitní plán je flexibilním dokumentem, který umožní mnohé nepředvídatelné cesty vývoje.

Stabilita
Metropolitní plán je dokumentem stabilním, který nebude nutné parciálně měnit pro každou stavbu.

Struktura a obraz města
Metropolitní plán definuje hranici mezi městem a jeho krajinným zázemím tak, aby nedocházelo k nežádoucímu a nekoordinovanému rozšiřování města do otevřené krajiny. Metropolitní plán klade důraz na srozumitelný obraz městské krajiny, který je vyjádřený prostřednictvím struktury, pomocí ulic, náměstí, stavebních bloků a samozřejmě parků. Metropolitní plán klade také důraz na udržení, případně zlepšování ekologické stability otevřené krajiny. Činí tak prostřednictvím popisu, regulace a iniciace charakterů jednotlivých částí území.

Prosperita a priority jako náznak vize
Prosperita je základem pro finanční udržitelnost dosažených hodnot a jejich rozvoj, prosperita je základem kultury. K tomu přispívají na prvním místě zřetelně formulované metropolitní priority. Spolu s kompozičními zásadami obrazu města tvoří vizi budoucího utváření Prahy.

 

Titulek_temata_teze