Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Po šesti letech intenzivních prací vstupuje nový územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán) do své další fáze. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (projektant) předal v pátek 13. dubna 2018 návrh Metropolitního plánu včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pořizovateli (Odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy) k projednání dle § 50 stavebního zákona. Pořizovatel tuto dokumentaci přijal a oficiálně zveřejnil.

Projektantem Metropolitního plánu je IPR, Kancelář metropolitního plánu pod vedením prof. Romana Kouckého. Kromě užšího autorského týmu se na plánu podílely další kanceláře IPR. Dílo bylo průběžně podrobováno posudkům od externistů, během zpracování byl plán široce prezentován a dostalo se mu pozoruhodné odezvy a zpětné vazby.


Vernisáž