Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Po šesti letech intenzivních prací vstupuje nový územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán) do své další fáze. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (projektant) předal v pátek 13. dubna 2018 návrh Metropolitního plánu včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pořizovateli (Odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy) k projednání dle § 50 stavebního zákona. Pořizovatelem přijatá dokumentace byla oficiálně zveřejněna na webových stránkách www.praha.eu.

Projektantem Metropolitního plánu je IPR, Kancelář metropolitního plánu pod vedením prof. Romana Kouckého. Kromě užšího autorského týmu se na plánu podílely další kanceláře IPR. Dílo bylo průběžně podrobováno posudkům od externistů, během zpracování byl plán široce prezentován a dostalo se mu pozoruhodné odezvy a zpětné vazby.

Zadavatelem plánu je hlavní město Praha. Odevzdání předcházela během zpracovávání i série konzultací se všemi pražskými městskými částmi a řada kontrol pořizovatelem. Na plánu se tak podíleli nejen odborníci v roli projektantů, ale i politici a úředníci.

Kompletní návrh plánu je zveřejněn na stránkách pořizovatele, na těchto stránkách, v tištěné podobě je vystaven od 27.4.2018 k prostudování široké veřejnosti v sále Centra architektury a městského plánování (CAMP) na IPR, Vyšehradská 56. Tři měsíce tak bude možné plán studovat. Do 26. července bude možné podávat připomínky. Následně budou všechna uplatněná vyjádření vypořádána a návrh Metropolitního plánu bude v souladu s výsledky společného jednání upraven.

Metropolitní plán se dostal do období, které je nejočekávanější ze strany veřejnosti. IPR je připraven poskytovat úředníkům, novinářům, občanům a všem, které zajímá plán i budoucnost Prahy, informační servis.

Pořizovatel →
Archiv dokumentů (odborné posudky a stanoviska) 

HARMONOGRAM
Rozhodnutí o pořízení
7. 6. 2012
Usnesením č. 2M/2 Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 7. 6. 2012 rozhodlo o pořízení Územního plánu hlavního města Prahy. Usnesení 2M/2 →
Zadání
19. 9. 2013
Usnesením č. 31/6 Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 9. 2013 schválilo návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu). Zadání Metropolitního plánu →
Koncept odůvodnění
14. 4. 2014
Zveřejnění Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu, který byl podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění →
Zveřejnění návrhu
16. 4. 2018
Veřejné vystavení návrhu Metropolitního plánu ke společnému jednání Informace o veřejném vystavení →
Společné jednání
27. 6. 2018
Společné jednání o návrhu Metropolitního plánu

Kdy: 27. 6. 2018, 9:00 – 18:00 hodin

Kde: Střední hala Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7

více informací zde
Zapracování připomínek
2018–2020
Úprava návrhu Metropolitního plánu na základě vyhodnocení výsledků společného jednání
Zveřejnění upraveného návrhu
Zveřejnění upraveného a posouzeného návrhu Metropolitního plánu
Veřejné projednání
Veřejné projednání Metropolitního plánu.
Vydání
Vydání Metropolitního plánu.
Účinnost
Předpoklad 2023
Účinnost Metropolitního plánu.