Témata - články na plan.iprpraha.cz http://plan.iprpraha.cz/ 2019-01-21T11:25:00Z en Pražské veduty / jak se dívat na (historickou) městskou krajinu https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/752/prazske-veduty-jak-se-divat-na-historickou-mestskou-krajinu <p><em>„Kniha Pražské veduty má čtenáře provést způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Pomocí vedut je pak možné číst kompozici města. V závěru kniha naznačuje, jak by tato kompozice mohla být doplněna v 21. století,“ </em>říká<em> </em>hlavní autor knihy Pražské veduty a zároveň šéf zpracovatelského týmu Metropolitního plánu, architekt Roman Koucký.</p> <p><em>Knihu vydává Institut plánování a rozvoje Praha jako svůj příspěvek k odborné debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou.</em></p> 752Pražské veduty / jak se dívat na (historickou) městskou krajinu 2018-04-15T15:21:00Z Model výškové regulace města https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/751/model-vyskove-regulace-mesta <p>Institut plánování a rozvoje má <strong>nový model výškového uspořádání Prahy</strong>, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu. Výšková regulace je součástí návrhu Metropolitního plánu a její model zhmotňuje obraz celkové kompozice města. Desetinásobně převýšený model <strong>v měřítku 1 : 25 000</strong> zobrazuje terén a stávající i navrženou zástavbu. Je zpracován pomocí 3D tisku a pomáhá v pochopení toho, jak <strong>výšková regulace Metropolitního plánu</strong> funguje.</p> 751Model výškové regulace města 2018-04-16T16:21:00Z Přednášky zástupců IPR na konferenci GIS Esri https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/750/prednasky-zastupcu-ipr-na-konferenci-gis-esri <p>Metropolitní plán reprezentoval 7. a 8. listopadu 2018 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy <strong>na Konferenci GIS Esri v ČR</strong>, která proběhla v Kongresovém centru Praha.</p> <p>Součástí konference byla i souběžná výstava. Na <strong>stánku IPR</strong> byl poprvé k vidění model výškové regulace, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu na IPR.</p> 750Přednášky zástupců IPR na konferenci GIS Esri 2018-04-16T16:21:00Z Konference GIS Esri v ČR https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/763/konference-gis-esri-v-cr <p><span>Metropolitní plán bude 7. a 8. listopadu 2018 reprezentovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhne v Kongresovém centru Praha.</span></p> 763Konference GIS Esri v ČR 2018-04-16T16:21:00Z Obsah plánu https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/772/obsah-planu <p><span>Jakýkoliv územní plán, spolu s dalšími strategickými dokumenty, může nabídnout na otázku rozvoje města jen částečnou odpověď. Metropolitní plán umožňuje rozvoj Prahy směrem k větší konkurenceschopnosti a současně podporuje ochranu historického dědictví. Plán nic neřídí a nenařizuje. To je věc samosprávy, vedení města a městských částí. Územní plán vytyčuje hrací plochu, není sám o sobě návodem, jak zaručit úspěch a prosperitu města, ani jak zvýšit kvalitu života v něm.</span></p> 772Obsah plánu 2018-01-11T16:21:00Z Forma plánu https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/773/forma-planu <p><span>Odevzdaný návrh Metropolitního plánu se fyzicky skládá ze závazné části a odůvodnění, které se dále člení na textovou a grafickou část.</span><br /><span>Grafická část závazné části se skládá z hlavního výkresu, výkresu infrastruktury, výkresu základního členění území a výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Ty doplňují tři schémata: schéma metropolitních priorit, schéma formálních rozvojů města a krajiny a schéma výškové regulace. Další tři velké výkresy jsou součástí odůvodnění plánu. Jde o úctyhodný balík dokumentace. Protože Praha má 496 km2 a plán je podle zadání zpracován v měřítku 1:10 000, v reálu má plocha všech 113 m</span><sup>2</sup><span>!</span></p> 773Forma plánu 2018-01-11T16:21:00Z Metropolitní plán – teze https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/774/metropolitni-plan-teze <p>Preambule odůvodnění Metropolitního plánu:<br />V Metropolitním plánu je Praha chápána jako:</p> <ul> <li>město tvořící celek se širší metropolitní oblastí, město sebevědomé, schopné konkurovat městům srovnatelným;</li> <li>hlavní město České republiky, reprezentativní, kulturní, prosperující a proto živé;</li> <li>město v krásné krajině, příjemné místo pro plnohodnotný a kvalitní život všech generací;</li> <li>město, do kterého se budou všichni jeho obyvatelé i návštěvníci rádi vracet.</li> </ul> 774Metropolitní plán – teze 2018-01-16T16:21:00Z Jak šel čas s Metropolitním plánem https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/775/jak-sel-cas-s-metropolitnim-planem <p>Metropolitní plán je, zejména vzhledem ke složitosti současného legislativního prostředí ČR a velikosti i rozmanitosti Prahy, stále ještě nejrychleji připravovaným zcela novým územním plánem za celou dobu historie města.</p> 775Jak šel čas s Metropolitním plánem 2018-01-16T16:21:00Z Zlatá Felberova medaile pro Romana Kouckého https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/776/zlata-felberova-medaile-pro-romana-kouckeho <p><strong>Romanu Kouckému, vedoucímu Kanceláře metropolitního plánu na IPR Praha, byla </strong>20. listopadu 2018 na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli udělena <strong>Felberova medaile I. stupně. </strong>Medaile je udělována osobnostem, které prokázaly zásluhy o rozvoj univerzity. <strong>Významné akademické ocenění získal Roman Koucký za</strong> svou tvůrčí a pedagogickou činnost na fakultě architektury, společenskou angažovanost a veřejné působení. V rámci těchto neúnavných aktivit ovlivnil formování obecného názoru na řadu odborných otázek.</p> 776Zlatá Felberova medaile pro Romana Kouckého 2019-01-21T11:16:00Z Česká cena za architekturu, výjimečný počin https://plan.iprpraha.cz/cs/clanek/778/ceska-cena-za-architekturu-vyjimecny-pocin <p>Romanu Kouckému a týmu Kanceláře metropolitního plánu se dostalo mimořádného ohodnocení jejich práce.  Na galavečeru České ceny za architekturu, který se odehrál 19. listopadu 2018 ve Fóru Karlín, byla cena za výjimečný počin udělena <strong>Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Společně ji získal</strong> <strong>Roman Koucký a tým Kanceláře metropolitního plánu </strong>za hledání nové cesty v územním plánování a otevírání diskursu nad smyslem územního plánování a také <strong>CAMP </strong>(Centrum architektury a městského plánování) za novátorský přístup v propagaci architektury.</p> 778Česká cena za architekturu, výjimečný počin 2019-01-21T11:25:00Z