Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona
 • Web_mpp_ff 25.01.2019 |

  Veduty pro prezidenta Gaucka

  Petr Hlaváček, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje a současný 1. náměstek primátora hlavního města Prahy, se při reprezentaci města setkal v Praze s bývalým německým prezidentem Joachimem Gauckem. Při společné večeři mu věnoval knihu Pražské veduty z dílny Kanceláře metropolitního plánu IPR.


 • Pic_2 21.01.2019 |

  Česká cena za architekturu, výjimečný počin

  Romanu Kouckému a týmu Kanceláře metropolitního plánu se dostalo mimořádného ohodnocení jejich práce.  Na galavečeru České ceny za architekturu, který se odehrál 19. listopadu 2018 ve Fóru Karlín, byla cena za výjimečný počin udělena Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Společně ji získal Roman Koucký a tým Kanceláře metropolitního plánu za hledání nové cesty v územním plánování a otevírání diskursu nad smyslem územního plánování a také CAMP (Centrum architektury a městského plánování) za novátorský přístup v propagaci architektury.

 • Pic 21.01.2019 |

  Zlatá Felberova medaile pro Romana Kouckého

  Romanu Kouckému, vedoucímu Kanceláře metropolitního plánu na IPR Praha, byla 20. listopadu 2018 na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli udělena Felberova medaile I. stupně. Medaile je udělována osobnostem, které prokázaly zásluhy o rozvoj univerzity. Významné akademické ocenění získal Roman Koucký za svou tvůrčí a pedagogickou činnost na fakultě architektury, společenskou angažovanost a veřejné působení. V rámci těchto neúnavných aktivit ovlivnil formování obecného názoru na řadu odborných otázek.

 • R0005 16.04.2018 |

  Model výškové regulace města

  Institut plánování a rozvoje má nový model výškového uspořádání Prahy, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu. Výšková regulace je součástí návrhu Metropolitního plánu a její model zhmotňuje obraz celkové kompozice města. Desetinásobně převýšený model v měřítku 1 : 25 000 zobrazuje terén a stávající i navrženou zástavbu. Je zpracován pomocí 3D tisku a pomáhá v pochopení toho, jak výšková regulace Metropolitního plánu funguje.

 • Esri_konference_koucky 16.04.2018 |

  Přednášky zástupců IPR na konferenci GIS Esri

  Metropolitní plán reprezentoval 7. a 8. listopadu 2018 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhla v Kongresovém centru Praha.


  Součástí konference byla i souběžná výstava. Na stánku IPR byl poprvé k vidění model výškové regulace, který je v současnosti vystaven v Kanceláři metropolitního plánu na IPR.

 • Model_square 16.04.2018 |

  Konference GIS Esri v ČR

  Metropolitní plán bude 7. a 8. listopadu 2018 reprezentovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhne v Kongresovém centru Praha.

 • 06_ctverec_small 15.04.2018 |

  Pražské veduty / jak se dívat na (historickou) městskou krajinu

  „Kniha Pražské veduty má čtenáře provést způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Pomocí vedut je pak možné číst kompozici města. V závěru kniha naznačuje, jak by tato kompozice mohla být doplněna v 21. století,“ říká hlavní autor knihy Pražské veduty a zároveň šéf zpracovatelského týmu Metropolitního plánu, architekt Roman Koucký.


  Knihu vydává Institut plánování a rozvoje Praha jako svůj příspěvek k odborné debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou.

 • Titulek_temata_teze 16.01.2018 |

  Metropolitní plán – teze

  Preambule odůvodnění Metropolitního plánu:
  V Metropolitním plánu je Praha chápána jako:  • město tvořící celek se širší metropolitní oblastí, město sebevědomé, schopné konkurovat městům srovnatelným;

  • hlavní město České republiky, reprezentativní, kulturní, prosperující a proto živé;

  • město v krásné krajině, příjemné místo pro plnohodnotný a kvalitní život všech generací;

  • město, do kterého se budou všichni jeho obyvatelé i návštěvníci rádi vracet.